Σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις & εξοπλισμός.
Ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

  Η GR SAMSON FORWADING A.E είναι μια από τις πρωτοπόρες εταιρείες
Διεθνών Μεταφορών και υπηρεσιών Logistics στην Ελλάδα.

Η πολύχρονη πείρα μας στην μεταφορά εμπορευμάτων τα οποία διακινούμε
Οδικώς, Σιδηροδρομικώς, Αεροπορικώς αλλά και μέσω Θαλάσσης,
καθώς και οι υπηρεσίες Logistics που παρέχουμε, μας καθιστούν έναν
από τους πλέον αξιόπιστους συνεργάτες 
τόσο στην Ελληνική όσο και στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Οι σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας, ο εξοπλισμός, το ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό,
καθώς και το προσεκτικά επιλεγμένο δίκτυο ανταποκριτών μας 
στο εξωτερικό,
αποτελούν εγγύηση για την παροχή υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών
στην εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Από την ίδρυση της εταιρείας μας έως και σήμερα έχουμε μείνει πιστοί στην  πολιτική που χαρακτηρίζει την επιχείρησή μας: Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας  των υπηρεσιών μας έτσι ώστε να ανταποκρίνονται πάντα στις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες των ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων.

Στους χαλεπούς καιρούς  που διανύουμε, η εταιρεία μας με καινοτόμες ιδέες βοηθά τους πελάτες της να ανταπεξέλθουν και να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, μειώνοντας τα πάγια κόστη τους και αυξάνοντας την προσαρμοστικότητα τους στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της οικονομίας.
Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί όμιλοι και σημαντικές επιχειρήσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού μας εμπιστεύονται από την ίδρυση της εταιρείας μας έως και σήμερα.

Συνεχής βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών.
Υψηλή ανταπόκτριση στις απαιτήσεις ελληνικών & ξένων επιχειρήσεων.