Η GR SAMSON FORWARDING A.E είναι μια από τις πρωτοπόρες εταιρείες Διεθνών Μεταφορών και υπηρεσιών Logistics στην Ελλάδα. Η πολύχρονη πείρα μας στην μεταφορά εμπορευμάτων εξαγωγής και εισαγωγής τα οποία διακινούμε Οδικώς, Σιδηροδρομικώς, Αεροπορικώς αλλά και μέσω Θαλάσσης, καθώς και οι υπηρεσίες Logistics που παρέχουμε, μας καθιστούν έναν από τους πλέον αξιόπιστους συνεργάτες τόσο στην Ελληνική όσο και στην Ευρωπαϊκή αγορά. Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας, ο εξοπλισμός, το ειδικευμένο προσωπικό μας καθώς και το προσεκτικά επιλεγμένο δίκτυο ανταποκριτών μας στο εξωτερικό, αποτελούν εγγύηση για την ασφάλεια και ταχύτητα της σωστά σχεδιασμένης μεταφοράς. Από την ίδρυση της εταιρείας μας έως και σήμερα ακολουθούμε μια πολιτική που χαρακτηρίζει την επιχείρησή μας: Να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών μας έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες των ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων. Στόχος μας είναι να χτίζουμε μακροπρόθεσμες σχέσεις με τους πελάτες μας. Με αυτό τον τρόπο, γινόμαστε αληθινοί συνεργάτες, με κοινό ενδιαφέρον ο ένας για την επιτυχία του άλλου. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί όμιλοι και σημαντικές επιχειρήσεις της Ελλάδος και του εξωτερικού μας εμπιστεύονται από την ίδρυση της εταιρείας μας έως και σήμερα.